Energivision Syd 2022 10 14

Nyheter/Summering Hamnträff i Trelleborg

 

Hur ser affärsmöjligheterna på sydkusten ut kopplat till etableringen av havsbaserad vindkraft?


- Efter bottenundersökningarna nästa sommar drar upphandlingarna i gång för Svenska Kriegers Flak vindkraftspark, sa Susanna Dedering, teknisk projektledare på Vattenfall. Det är den första havsbaserade vindkraftsparken i Sverige som har fått slutgiltigt tillstånd i Sveriges ekonomiska zon. Här finns möjligheter även för lokala leverantörer.


Strax före berättade Heidi Lange Lundgren om hur man i Blekinge jobbat med kontakterna mellan vindkraftsprojektörer, vindkraftsindustrin och det
lokala/regionala näringslivet. Många politiker och företagare hittade ett nytt sätt att se på vindkraften när man diskuterade hur man kan dra nytta av det
lokalt om det byggs. (Tips: Att bo nära energiproduktion är en fråga som tas upp på Skånes Energiting den 23/11 i Helsingborg.)


Torgny Nilsson från Trelleborgs hamn bjöd både på en hamntur och en bild av möjligheterna för vindkraftsentreprenörer, som att ha egna anställda i hamnen
under byggtid. När tyska delen av Kriegers flak byggdes 2013-2016 fanns det många utmaningar som hamnen ställdes inför i och med uppdraget som
bashamn. Samverkan med det lokala näringslivet blev en nyckel till framgång. Exempelvis blev Clarion med sitt ”hyggekoncept” ett andra hem för vindkraftsrallarna, ICA Maxi levererade mycket mat och förnödenheter och Swennex allt ifrån mobila elverk till svetsgas och playstations!


Nermina Saracevic från RISE kommer att jobba vidare med hamnutvecklingen och ambitionen att bygga en stark värdekedja för havsbaserad vindkraft i Trelleborg och Skåne. Som ordförande för Energivision Syd konstaterade Ulf Jobacker att med den storleksordningen på investeringar - 100-tals miljarder - som diskuteras i södra Östersjön kan det finnas god anledning för företag på sydkusten att intressera sig för den nya marknaden i tid. Energiläget i Europa, Sverige och Skåne ger tydliga signaler. Det är inte fråga om utan när havsbaserad vindkraft kan erbjuda både el, energisäkerhet och lokal nytta.

 

Ulf Jobacker

Ordförande Energivision Syd

 

www.energivisionsyd.se