Energivision Syd 2021 02 27

Nyheter/Krönika

Vad är priset för konkurrenskraftig kärnkraft?

 

Energi engagerar alltid svenska folket. Vintern 2021 är inget undantag, när debatten tagit fart och en del gamla skyttegravar skottats upp. Om inte Skåne tillhört det dyraste elprisområdet hade frågan nog tagits med skånskt upphöjt lugn. Men det är bestickande att skåningarna betalar ett högre elpris 5 av veckans 7 dagar, för att inte tala om att begränsningarna i elnätet påverkar näringsliv och tillväxt.

Men tillbaka till en debatt som finns och som lever i alla medier. Från att förr ha varit ganska avståndstagande till kärnkraften har jag idag en mera ljummen, nästan objektiv inställning. Efter två decennier med energi som sysselsättning har jag nog slipat av kanterna, men det handlar också om vad som sker på världens energimarknader. Där är kärnkraften på väg ut sedan decennier tillbaka, liksom i Sverige. Tomas Kåberger betecknade 2006 som ”peak nuclear”. I EU, Indien och USA minskade el från kärnkraft och fossilkraft 2020, bara förnybar el ökade. I Kina ökade all typ av energiproduktion, men förnybart allra mest.

Men man jämför inte olika länders energimarknader så enkelt, så kanske vi ska hålla oss till den svenska. Löften om nya, småskaliga reaktorer som står klara om två decennier är helt enkelt en tidsfaktor som inte är intressant för dagens energisituation. I en fråga till KD om deras förslag pekar professor Lennart Söder på massiva subventioner som ger plus 20 öre på dagens pris per kWh. Men vad är det då som snabbare skulle kunna göra kärnkraft mer konkurrenskraftig? Det är ganska tydligt att höjda säkerhetskrav gjort teknologin dyrare. Det är dessutom sannolikt att utländska aktörer skulle kunna etablera och drifta kärnkraft billigare än dagens svenska aktörer. En annan aspekt är tillgången på det bränsle som idag importeras. Det skulle vara ett starkt argument för kärnkraft ur självförsörjnings- och sysselsättnings-perspektiv med en inhemsk produktionskedja för kärnbränsle. Så. När kommer förslagen om förenklingar inom reaktorsäkerhet, snabbetablerade kinesiska eller ryskbemannade reaktorer och uranbrytning i lämpliga svenska regioner? Argumenten från de starka kärnkraftsförespråkarna bör lyfta debatten till nya höjder!

Å andra sidan kanske jag personligen helt enkelt drar samma slutsats som marknaden gjort. När den globala sol- och vindkapaciteten ökade med runt 200 GW bara under 2020. En ökning som motsvarar hälften av den samlade globala kärnkraftskapaciteten idag. I de flesta delar av världen är dessutom sol och vindel billigare än någon annan elproduktion.

Då kanske vi ska konstatera att teknologi får bli omodern och att nya utvecklas. Och i stället fundera över vilka energislag som vi bör satsa på i Skåne för att skapa grön tillväxt och lokala jobb och värden, precis som energiminister Anders Ygeman pekade på i Ekots Lördagsintervju.

 

Ulf Jobacker

Ordförande Energivision Syd

 

www.energivisionsyd.se