Valkampanj, Mer information - Energivision Syd

 

För billigare el på sydkusten. För jobb i Skåne. För säkerheten och klimatet.

Energivision Syd är politiskt obundet och arbetar för att väcka opinionen för en ökad satsning på förnybar energi. Vi har ställt frågor till politikerna i Trelleborgs och Skurups kommun om deras engagemang inom energi, med varierande resultat. Har du diskuterat frågan med någon eller ställt frågor till politikerna? 

Vi har samlat några länkar som Energivision Syd tycker ger en bra faktagrund inom energi idag och som borde göra avtryck i ställningstagande och beslut som rör vårt framtida energisystem.

Hoten mot vår och framtida generationers välfärd gör att det bara finns en rimlig inställning till ny förnybar elproduktion i Skåne och Trelleborgs och Skurups kommuner. Fortsätt utreda och snabba på alla pågående och nya projekt för ny ren elproduktion. Vi som bor här får våra synpunkter på miljö- och utsiktsstörningar noggrant prövade enligt världens tuffaste miljölagstiftning. Kommunerna bör dessutom ställa krav på att en del av intäkterna från ny elproduktion går direkt till lokalsamhället.

 

Mer om hur sydkusten kan öka självförsörjningen på billig och förnybar el

 

Mer om energi

 

Mer om miljö- och klimateffekter från olika energislag

 

Mer om hur opinionen ser på vindkraft

 

 

Om du vill ha mer argumentation vill vi tipsa om altinget Altinget: Miljö och Energi, digitala och tryckta upplagor av DN/YA/TA/SDS/SKD

 

Kontakta oss gärna för mer information eller om du är intresserad av att bli medlem i Energivision Syd!

 

 

 

www.energivisionsyd.se