100% SJÄLVFÖRSÖRJANDE PÅ FÖRNYBAR ENERGI

EN VISION FÖR VÅRA SYDSKÅNSKA KOMMUNER!

HEJ!

NÅGRA ORD OM OSS

Energivision Syd är en förening som fungerar som tankesmedja för förnybar energi i Trelleborgs och Skurups kommuner.

 

Föreningen ska formulera en långsiktig vision för hur Sydkusten – Skurups och Trelleborgs kommuner – kan bli självförsörjande på förnybar energi, samt hur detta kan främja utveckling av det lokala näringslivet, föreningslivet, miljön och kulturen i området.

Resultatet av arbetet ska kunna tjäna som utgångspunkt för en konstruktiv debatt med politiker och allmänhet och ge input till kommunernas planering.

 

VAD VI GÖR

TANKESMEDJA


Med möten och diskussioner med företag, civilsamhällets organisationer, offentliga, politiken kan vi diskutera aktuella miljö och energifrågor.

KUNSKAP


Att öka kunskapen och ha en aktiv dialog i samverkan med lokalsamhället. Med samlad kompetens kan vi förmedla saklig kunskap och ökad bildning inom energi- och miljöfrågor. Vi är en uppdaterad part i ämnet och bidrar gärna med möten och samtal kring dessa frågor.


KOMMUNIKATION


Vi vill föra en aktiv och saklig diskussion och samtal med lokala aktörer. För att öka kunskap, intresse och möjligheter att utveckla lokala nyttor i olika energiprojekt.

VÅRA PROJEKT

Föreningen driver löpande ett antal projekt inom intresseområdet för hållbar energiproduktion.

 

Här är exempel på några projekt vi jobbar med:


  • Lokal nytta från havsbaserad vindkraft
  • Skånes solenergipotential
  • Energivision för sydkusten