NYHETER

Nyheter publiceras även på vår Facebook-sida

Lokal energi-exploatör erbjuder pristak

2022 12 26 \\ Nyheter


"Boende i Skurup och Trelleborg erbjuds ett elpris på max 89 öre per kilowattimme"


Detta går det lokala exploateringsbolaget Kustvind AB ut med i en pressrelease. Bolaget planerar en havsbaserad vindkraftspark utanför den sydskånska kusten. 


"Kustvind kommer med en intressant affärsmodell. Den lokala nyttan vid energietableringar har vi lyft fram länge!"

/Ulf Jobacker, Ordförande Energivision Syd


Länk till pressrelease >

Debattartikel i Trelleborgs Allehanda

2022 12 25 \\ Nyheter


”Vi kan inte låta det som ibland betecknas Nimby, not in my backyard blir till Banana, build absolutely nothing anywhere near anyone.”
/Ulf Jobacker, Ordförande Energivision Syd


Länk till artikel >

Havsbaserad kraft ger både el och jobb

2022 10 10 \\ Nyheter


Madeleine Brandin:

Havsbaserad kraft ger både el och jobb


Nu vädrar entreprenörer morgon vind i solens sken.


Gästkrönika i Trelleborgs Allehanda


Länk till krönikan >

Vindkraft, Hamnen, Affärsmöjligheter

2022 10 06 \\ Nyheter


Affärsmöjligheter på sydkusten

//Träff den 6 Oktober 2022//

Intresset för att utveckla havsbaserad vindkraft runt den skånska sydkusten är stort. Besök Trelleborgs Hamn för ett besök som ger insikt i affärsmöjligheterna.


- Träffa verksamheter som är nyfikna på affärsmöjligheter kring vindkraften och hamnutvecklingen på Sydkusten. Ta tillfället att möta representanter från Trelleborgs Hamn och anknutna leverantörsföretag, och följ med på en guidad visning av hamnen. Hur kan olika verksamheter bli en del av näringskedjan? Svaren får du här!


Läs sammanfattning av seminariet här >


Läs/ladda hem kallelse i PDF här >

Direkutskick om Energifrågan

2022 08 27 \\ Nyheter


Skånes energisystem behöver uppdateras, det står alldeles klart.

- För billigare el på sydkusten

- För jobb i skåne

- För säkerheten och klimatet


Läs Energivision Syds senaste folder och direktutskick till våra lokala hushåll.


Läs/ladda hem folder i PDF här >


Länkar och mer information här >

Energifrågor till våra politiker

2022 06 06 \\ Nyheter


Brev om energidialog

Energivision Syd ställer några direkta frågor med anledning av energisituationen i Trelleborgs/Skurups kommun.


Läs brevet här >

Seminarie, Inbjudan - SOLSAFARI

2022 05 03 \\ Nyheter


Solenergi men hur - SOLSAFARI

Lördagen den 21 maj kl. 9.30 - 12.00 arrangerar vi en uppföljning av tidigare seminarier kring "Solenergi men hur". Det kom in önskemål om att få ta del av några anläggningar som är installerade av privatpersoner.

.


Mer information och anmälan här >


Bild, Fotograf: Susanne Nilsson

Energivision Syds debattartiklar i YA & TA

2022 03 22 \\ Nyheter


Havsutsikt, Klimatpåverkan & Skenande elpriser.

Läs våra senaste debattartiklar i lokalpressen.


Länk till artikel i YA >

Länk till artikel i TA >

Energivision Syds standardsvar på samråd om havsbaserad vindkraft

2022 02 23 \\ Nyheter


Standardsvar på vindkraftsamråd

Energivision Syd har svarat likartat på de olika samråd som varit aktuella för havsbaserad vindkraft. Varför? Att samråda betyder att överlägga, konferera eller i vardagligt tal ”slå sina kloka huvuden ihop”. Syftet med att samråda kan kortfattat sägas vara att skapa ett bättre underlag för beslut av framtida projekt bland berörda parter för att säkra kvalité, omfattning och effektivitet. Det syftar vidare till att minska osäkerheter, täppa till kunskapsluckor och avhjälpa andra svårigheter. Energivision Syd vill att både medborgare och beslutsfattare ska ha ett så bra underlag som möjligt för så viktiga beslut!


Länk till texten >

Öppet brev till Rädda Sydkusten

2022 02 02 \\ Nyheter


Efterlyser saklig dialog

Energivision Syd har nyligen kontaktat rörelsen Rädda Sydkusten enligt bifogad länk, nu i form av ett öppet brev.

Ulf Jobacker, Ordförande i Energivision Syd,skriver; - jag har inga problem med Nimby-argumentet – ”not in my backyard” – som ett av de främste skälen för att bedriva opposition mot ett planerat infrastrukturprojekt. Men jag blev allvarligt bekymrad när jag tog del av Rädda Sydkustens kampanjmaterial ”Reagera nu!”. Vi som bor längs sydkusten förtjänar en bra dialog och välgrundade beslut för en hållbar framtid. 

Jag bjuder in Rädda Sydkusten till en öppen, förutsättningslös och saklig dialog. 


Länk till hela brevet >

Energikvällar - Solenergi

2021 11 19 \\ Nyheter


Hur mycket sol behövs för att ladda bilen?
Den och många andra frågor får du förhoppningsvis svar på när Energivision Syd har energikvällar på Garnhuset i Beddingestrand den 25/11 kl 17–20 och på Gamla Brandstationen i Skivarp den 1/12 17-20.


Medverkande från Energikontoret Skåne, Skurups kommun, Energivision Syd och representanter för hushåll som redan investerat i sol. Det blir information, diskussion och mingel – och du bjuds på smörgås och kaffe/te!

Som deltagare kommer du få möjlighet att diskutera och ställa frågor kring solenergi – dess möjligheter och erfarenheter.


Föranmälan är obligatorisk.


Länk till mer information samt anmälan >

Webinarie - Stamnät och vindkraft går till havs

2021 11 19 \\ Nyheter


Kostnadsfritt Webbinarie -

tisdag den 30/11 9-10.30. 
Webbinariet arrangeras av Energivision Syd, RISE och Skånes vindkraftsakademi. 
Vad inbär det att stamnätet byggs ut i havet? Vilken potential står havsbaserad vindkraft för? 
Medverkande från Svenska Kraftnät och RISE. Mötet sker på ZOOM. 
Frågor till Jakob@kadevind.se eller på 0735310473. 


Länk till video från webbinarie >

Webinarie - Inbjudan - Elsystem, elpris och havsbaserad vindkraft

2021 08 17 \\ Nyheter

Webbinarieserien:
Havsbaserad vindkraft på sydkusten - vem vinner och vad försvinner? #3

Tid: 2021-08-26 09:00  10:00

Skånes vindkraftsakademi och Energivision Syd bjuder in till en serie med kostnadsfria webbinarier där vi ska ta reda på mer vad alla planer för havsbaserad vindkraft utanför Skånes kuster innebär.


Torsdag 26 augusti 9:00-10:00 fokuserar vi på

scenario för Skånes elsystem och

havsbaserad vindkrafts produktion och roll i elsystemet


Länk till video från Webbinarie #3 >

Webinarie - Inbjudan - Vindkraft till havs och positiva effekter för näringslivet

2021 06 09 \\ Nyheter

Webbinarieserien:
Havsbaserad vindkraft på sydkusten - vem vinner och vad försvinner? #2

Tid: 2021-06-09 08:30  09:45

Skånes vindkraftsakademi och Energivision Syd bjuder in till en serie med kostnadsfria webbinarier där vi ska ta reda på mer vad alla planer för havsbaserad vindkraft utanför Skånes kuster innebär.


Onsdag 9 juni 8.30-9.45 fokuserar vi på

vindkraft till havs och positiva effekter för näringslivet


Länk till video från Webbinarie #2 >

Webinarie - Inbjudan - Vindkraft till havs och miljöpåverkan?

2021 05 26 \\ Nyheter

Webbinarieserien:
Havsbaserad vindkraft på sydkusten - vem vinner och vad försvinner? #1

Tid: 2021-05-26 08:30  09:45

Skånes vindkraftsakademi och Energivision Syd bjuder in till en serie med kostnadsfria webbinarier där vi ska ta reda på mer vad alla planer för havsbaserad vindkraft utanför Skånes kuster innebär.


Onsdag 26 maj 8.30-9.45 fokuserar vi på havsbaserad vindkrafts miljöpåverkan


Länk till video från Webbinarie #1 >

Översiktsplan för Skurups kommun 2035

Energivision syd lämnar remissvar om energifrågan i kommunens översiktsplan för 2035.


Läs hela remissvaret här>

SKURUP

 2035

Remissvar från Energivision Syd

2021 03 09 \\ Nyheter

Krönika av Ordförande

2021 02 27 \\ Nyheter

Vad är priset för konkurrenskraftig kärnkraft?

Energi engagerar alltid svenska folket. Vintern 2021 är inget undantag, när debatten tagit fart och en del gamla skyttegravar skottats upp.


Läs hela krönikan här>

Insändare/Debatt, Ystads Allehanda & Trelleborgs Allehanda

2020 08 19-20 \\ Nyheter

Låt vinden och solen visa vägen ur kriserna

”Det nya normala kan bli det klimatsmarta”, skriver Ulf Jobacker, ordförande Energivision Syd - fossilfritt på sydkusten...

Reportage om oss i Skånska Dagbladet

2020 03 23 \\ Nyheter

Skånska Dagbladet gör reportage om vår verksamhet.

Nu fnns vi på Facebook

2020 01 19 \\ Nyheter

Vår facebook-sida är lanserad. Välkommen till detta forum för kontakt, dialog och löpande information om vår verksamhet.

Projektstöd från Skurups Sparbank

2019 12 31 \\ Nyheter

Energivision Syd erhåller projektstöd från Skurups Sparbanks årliga Miljonen-projekt.