OM OSS

En tankesmedja för hållbar energiproduktion på sydkusten

VÅR VISION

Detta är Energivision Syd

 

Föreningen ska formulera en långsiktig vision för hur Sydkusten
– Skurups och Trelleborgs kommuner – kan bli självförsörjande på förnybar energi, samt hur detta kan främja utveckling av det lokala näringslivet, föreningslivet, miljön och kulturen i området.


Resultatet av arbetet ska kunna tjäna som utgångspunkt för en konstruktiv debatt med politiker och allmänhet och ge input till kommunernas planering.


  • Tankesmedja
  • Utveckling & Projekt
  • Fakta
  • Inspiration & Information
  • Dialog

Trelleborgs och Skurups kommuner ska tillsammans bli självförsörjande på 100 procent förnybar energi. Omställningsprocessen ska generera

• arbetstillfällen
• utveckling av det lokala näringslivet
• resurser till lokal utveckling inom exempelvis miljö, energi och kultur.


Ledord för vårt arbete är hållbarhet, ansvarstagande, delaktighet och lokal nytta. Lokal produktion av förnybar energi är en viktig del av lösningen på klimatutmaningen!

VÅR ARBETSPROCESS

STEG 1


Gruppen identifierar ett arbetsområde eller ett behov som kan vara till hjälp och nytta för Sydkustens utveckling.

STEG 3


Vi för ut ny kunskap i dialog med bransch, allmänhet och samhälle. Vårt arbete blir tillgängligt för användning via www.energivisionsyd.se.

STEG 2


Vi driver ett projekt, skapar samarbeten och verktyg för bransch och allmänhet för att påskynda en hållbar utveckling.

STEG 4


Vi når gemensamt och så snart som möjligt målet med 100% fossilfri och hållbar energiproduktion i regionen!

VÅRT TEAM

Ett antal entusiaster med vision om en hållbar energiutveckling.


En grupp med representanter från flera olika delar av samhället. Kommun och statsanställda, egna företagare, politiker, privatpersoner. Alla med intresse för klimatfrågan och den hållbara enegiproduktionen. 

VÅRA KUNSKAPER

Energifrågor

Företagande

Samhällsbyggnad

Skog & Lantbruk

Ulf Jobacker

Ordförande


Telefon:

070 786 58 06


E-post: energivisionsyd@gmail.com

Jonas Åkesson

Kassör


E-post: energivisionsyd@gmail.com

Britt-Marie Jobacker

Projektledare


Telefon:
070 073 00 58

E-post:
bmj@energivisionsyd.se